Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik

Bilgi, Devlet Liseleri, Devlet Okulları, Devlet Üniversiteleri, Genel, Haberler, İş Dünyası, Oyun, Özel Liseler, Özel Okullar, Özel Üniversiteler, Teknoloji Nis 06, 2023 Yorum Yok

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 7036

Ekli “Aile Hekimliği Kontrat ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 8 inci unsurunun ikinci fıkrası yeterince karar verilmiştir.

4 Nisan 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

AİLE HEKİMLİĞİ MUKAVELE VE ÖDEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/6/2021 tarihli ve 4198 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Mukavele ve Ödeme Yönetmeliğinin 19 uncu hususunun beşinci fıkrasına “taban ödeme” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve teşvik ek ödemesi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Birebir Yönetmeliğin 22 nci hususunun beşinci fıkrasına “taban ödeme” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve teşvik ek ödemesi” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Birebir Yönetmeliğe 25 inci unsurundan sonra gelmek üzere aşağıdaki 25/A hususu eklenmiştir.

“Genel hayata tesirli afet durumlarında yapılacak uygulamalar

MADDE 25/A- (1) genel hayata tesirli afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde aile hekimliği uygulaması, sıhhat Bakanının onayı ile aşağıdaki formda yürütülebilir:

a) Kontratlı aile tabipleri ile aile sıhhati çalışanlarının ödemelerinde; kayıtlı bireyler için ödenecek fiyat, tarama ve takip katsayısı ile teşvik ödemeleri her biri başka ayrı hesaplanarak genel hayata tesirli afet durumdan evvelki nihayet aya ilişkin aylık fiyatlarından az olmamak üzere ödeme yapılır.

b) Hizmet sunumuna devam edilmesi Muhtemel olmayan aile hekimliği üniteleri için genel hayata tesirli afetin yaşandığı durumdan evvelki nihayet aya ilişkin aile sıhhati merkezi masraf ödemesi ödenmeye devam edilir. Bu üniteler müdürlükçe gösterilen yerlerde hizmet sunumuna devam eder.

c) Aile doktoruna kayıtlı şahıs sayısının bin kişinin altına düşmesi nedeniyle mukavelenin feshi kararları bir Yıl mühletle uygulanmaz.

ç) Hami sıhhat hizmetlerinin uygulanması ile ilgili 20 nci ve 23 üncü unsurlara istinaden rastgele bir kesinti yapılmaz.

(2) Bu uygulamalar, genel hayata tesirli afetin yaşanmasından itibaren altı ay müddet ile uygulanır. sıhhat Bakanının onayı ile bu mühlet bir defa olmak üzere uzatılabilir.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik 1/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir