Afetten Etkilenen Öğrencilere Yönelik Yılsonu İş ve İşlemleri

Haberler May 07, 2023 Yorum Yok

Bu kapsamda 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı Sınıf geçme Amel ve süreçleri aşağıda belirtilen asıllar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

1- alaka (d), (e) ve (f) yazılar ile devamsızlık muafiyeti sağlanan öğrencilerin rastgele bir dersten ikinci Devre puanı oluşmaması durumunda birinci Devre puanı yılsonu puanı olarak kabul edilecektir.

2- alaka (d), (e) ve (f) yazılar ile devamsızlık muafiyeti sağlanan öğrencilerden 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ikinci devrinde rastgele bir dersten ikinci Devre puanı oluşanların, o dersten yılsonu puanı her iki periyodun ortalaması alınmak suretiyle belirlenecektir. Lakin öğrencinin bir dersten ikinci Devre puanının birinci Devre puanından düşük olması durumunda yılsonu puanının belirlenmesinde birinci Devre puanı temel alınacaktır.

3- alaka (d), (e) ve (f) yazılar ile devamsızlık muafiyeti sağlanan öğrencilerden İlgi (a) ve (b) Yönetmelikler çerçevesinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ikinci devrinde, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları ortasında Kuruluş türü/program ve/veya alan/dal değişikliği yaparak atama ve geçiş yapan öğrencilerin yeni okullarında uygulanan haftalık ders çizelgesine nazaran ortak, seçmeli ve meslek/alan/dal derslerinin tanımlanarak 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci periyoduna ilişkin not girişlerinin eksiksiz bir formda Okul müdürlükleri tarafından tamamlanması sağlanacaktır.

4- alaka (d), (e) ve (f) yazılar ile devamsızlık muafiyeti sağlanan ortaöğretim öğrencileri Mesul oldukları ders sayısına bakılmaksızın Mesul olarak bir üst sınıfa geçirilecektir.

5- alaka (ç) yazıda belirtildiği üzere afet bölgesindeki vilayetlerimizde ikinci periyodun birinci iki haftası içerisinde yapılması gereken mesuliyet imtihanları eğitim ve öğretim başladıktan sonra valiliklerce tıpkı yol ve temellere nazaran planlanarak yapılacaktır. Ders yılı sonunda yapılacak mesuliyet imtihanları mevzuatın öngördüğü takvim çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 12 nci Sınıf öğrencilerinin ise mezuniyet süreçlerini geciktirmeyecek biçimde valilikler tarafından Gerekli tedbirler alınarak Müsait ortamlarda mesuliyet imtihanlarının yapılması sağlanacaktır.

6- alaka (d), (e) ve (f) yazılar ile devamsızlık muafiyeti sağlanan 12 nci Sınıf öğrencilerinin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında başarısız oldukları derslere ait mesuliyet imtihanları da 19-25 Haziran 2023 tarihleri ortasında planlanarak yapılacaktır. Bu kapsamdaki öğrencilerin 9,10 ve 11 inci Sınıf düzeyindeki geçmiş eğitim ve öğretim yıllarına ilişkin mesuliyet İmtihan sonuçları e-Okul sistemine işlenecektir. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yeni oluşan 12 nci Sınıf düzeyine ilişkin mesuliyet İmtihan sonuçları ise yılsonu Sınıf atlatma süreçleri tamamlandıktan sonra sisteme girilecektir.

7- Mesleksel ve teknik eğitim kurumlarında marifet eğitimi ve staj ile mesleksel eğitim merkezi telafi çerçeve öğretim programına yönelik ilgili genel müdürlükçe ayrıyeten Gerekli önlemler alınacaktır.

8- alaka (c) Genelge ile çalışma takviminde belirlenen müddetlerde rastgele bir değişikliğe gidilmeyecek olup ders yılı 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecektir.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir