Adalet Bakanlığı’nın isteğe bağlı nakil duyurusu hakkaniyetsizlik içeriyor

Haberler May 09, 2023 Yorum Yok

Adalet Bakanlığı İşçi genel Müdürlüğü tarafından 28 Nisan 2023 tarihinde isteğe bağlı atama çalışmasına ait İlan yayımlanmıştır. Yapılan duyuruyla, vazife yaptığı mahalden farklı bir mahale naklen atanmak isteyenlerin taşıması gereken kaidelerin neler olduğu, puanlama kriterleri ve vazife yapılan yerlerin puanları açıklanmıştır.

Yardımcı yargı çalışanı hakkında tasarrufta bulunan şahıslar Yargıç ve savcı kökenlidir. Hasebiyle Yargıç ve savcı kökenli yöneticiler aldıkları kararlarla Yardımcı yargı işçisinin mağduriyetine Sebep olabiliyor. Buradan hareketle; eşitlik Bakanlığı İşçi genel Müdürlüğü’nün 28 Nisan 2023 tarihli isteğe bağlı naklen atanma duyurusu ile tıpkı tarihte yayımlanan vazifede yükselme imtihanı duyurusu sonuçları prestijiyle Yardımcı yargı işçisinin mağduriyetine Sebep olacak konular içermekte olup, bu konu işbu yazının konusu olmadığından kısaca değinilecek olup, ardından yazının konusuna geçilecektir.

Adalet Bakanlığı İşçi genel Müdürlüğü, Evvel isteğe bağlı naklen atanma taleplerini almalı, ardından misyonda yükselme imtihanının duyurusunu yayımlamalıydı. Şöyle ki: Misyonda yükselme imtihanının tarihi açıklanmış, hangi mahallerde Aleni olduğu belirtilmemiştir. İsteğe bağlı naklen atanmak isteyenler, atandıkları yerde Aleni durum olmaz ise misyonda yükselme imtihanına başvuramayacaktır. Tam karşıtı düşünüldüğünde ise, isteğe bağlı naklen atanmak istemeyenler vazifede yükselme imtihanına müracaatta bulunduklarında bu sefer misyonda yükselme imtihanı sonucunda başarılı sayılmaları durumunda, atandıkları yerde 3 Yıl çalışmadan Öbür bir yere atanma talebinde bulunamayacaktır. Bu konu; deveye boynunun neden eğri olduğunu sorduklarında, nerem hakikat karşılığını vermesini akla getirmektedir. Elhasıl, Yardımcı yargı çalışanı hakkında tasarrufta bulunacakların olduğu ortamda, Yardımcı yargı çalışanının de olması gerekir. Bu konu Öbür bir yazıda ayrıyeten irdelenecektir.

Konumuza istikbal olursak; eşitlik Bakanlığı’nın Yardımcı yargı çalışanı vazife yaptığı mahalden farklı bir mahale atanmak istediğinde ne üzere zorluklar yaşadığı bu haber metninin müellifi tarafından daha Evvel bir Fazla Sefer gündeme getirilmiştir. İsteğe bağlı atama çalışması ile çalışanın naklen atanmasında yaşadığı meseleler kısmen tahlile kavuşmuş olmakla birlikte, naklen atanmada yaşanan meselelerin bir kısmı hala devam etmektedir. Bu yazımızda, eşitlik Bakanlığı İşçi genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan isteğe bağlı atama çalışmasına ait ilandaki hakkaniyetsizlikler irdelenecektir. Şöyle ki:

1) İlan EKİNDE YER Meydan PUAN TABLOSU DÜZELTİLMELİDİR.

Adalet Bakanlığı İşçi genel Müdürlüğü tarafından 28 Nisan 2023 tarihinde yayımlanan isteğe bağlı atama çalışmasının ekinde yer Meydan puan tablosu isteğe bağlı atama çalışmasından yararlanacakların bir Yıl boyunca çalıştığında alacakları puan gösterilmiştir. Puan tablosu incelendiğinde Amel yoğunluğunun Çok olduğu İstanbul, Ankara, İzmir üzere büyükşehirlerdeki işçinin bir Yıl boyunca çalıştığında alacağı puan 10 olarak belirlenmiş, Amel yoğunluğunun Çok olmadığı Ufak Vilayet yahut ilçelere ise 10 puanın üzerinde puan belirlenmiştir. Bu puanlar belirlenmesinde Vilayet yahut ilçenin Amel durumu değil, gelişmişlik durumunun göz önünde bulundurulduğu anlaşılmaktadır. Puanlama sisteminin misyon yapılan mahalin gelişmişlik durumuna nazaran değil, Amel yoğunluğuna nazaran düzenlenmesi gerekmekte olup, puanlama sistemi bu haliyle hakkaniyetsizlik barındırmaktadır. İş yoğunluğunun Çok olmadığı ilçede misyon yapmakla, Amel yoğunluğunun Çok olduğu İstanbul, Ankara, İzmir üzere mahallerde misyon yapmak ortasında ayrım olmalıdır. İş yoğunluğunun Çok olduğu adliyede misyon yapan işçinin bir Yıl çalıştığının karşılığı 10 puan değil, çalışma ve Ömür şartlarıyla örtüşür formda belirlenecek makul bir puan olmalıdır.

2) TAKIMLI İŞÇİNİN İSTEĞE BAĞLI NAKİL ÇALIŞMASINA AİT genel PRENSİP VE ASILLAR HAKKANİYETE YARAŞIR HALDE OLMALIDIR.

Mezkür ilanın ekinde yer Meydan Takımlı Çalışanın İsteğe Bağlı atama Çalışmasına İlişin genel Unsur ve Esaslar incelendiğinde; İstanbul, Ankara, İzmir üzere Amel yoğunluğunun Çok olduğu kentlerde yaşayan çalışanın çalışma kaideleri göz önünde bulundurulmadan hazırlandığı anlaşılmaktadır. eşitlik Bakanlığı’nın isteğe bağlı atama çalışmasını hazırlarken, Vilayet yahut ilçelerin gelişmişlik durumlarını göz önünde bulundurduğu, misyon yapılan mahalin Amel yoğunluğunu göz önünde bulundurmadığı mezkür ilanın ekinde yer Meydan puan tablosu incelendiğinde anlaşılmaktadır. İstanbul, Ankara, İzmir üzere Amel yoğunluğunun Çok olduğu mahallerde misyon yapan Yardımcı yargı işçisinin, işlerin ağır olduğu adliyelerden Öbür adliyelere gitmelerini önlemek için hakkaniyete Müsait olmayan bu kriterleri düzeltmeli, yerine ülke sathında rotasyon uygulamasını başlatmalıdır.

3) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR’DE VAZİFE YAPAN YARDIMCI YARGI ÇALIŞANININ BİR YIL ÇALIŞMIŞLIĞININ KARŞILIĞI 10 PUAN OLMAMALIDIR.

Bu satırları okuyanların malumu olacağı üzere; İstanbul, Ankara ve İzmir üzere büyükşehirlerde hayat kuralları her geçen gün zorlaşmakta, kiralar ve hayat pahalılığı her geçen gün artmaktadır. Yardımcı yargı çalışanı bir aylık çıkarının neredeyse tamamına yakınını kira olarak ödemektedir. Eşi çalışıyor olsa da aldığı aylık kendisine yetmemektedir. Vaziyet bu türlü olunca, büyükşehirlerde vazife yapan işçinin vazife yaptığı adliyeden Öbür bir adliyeye naklen atanma talebinde bulunmaması saikiyle hazırlanan puan tablosunun büyükşehirlerdeki hayat kurallarının ve çalışma şartlarını dikkate alacak halde güncellenmesi gerekmektedir.

4) YARDIMCI YARGI ÇALIŞANINI BU KADAR KASMAK YERİNE, diyar SATHINDA ROTASYON ÇALIŞMA YAPILMALIDIR.

Memurlar.Net’te çeşitli tarihlerde eşitlik Bakanlığı tarafından rotasyonun uygulanmasına yönelik bir Fazla haber yayımlamıştır. 8 Eylül 2011 tarihinde bütün Adliyelerde Kesinlikle Rotasyon Uygulanmalı! https://www.memurlar.net/haber/204451, 8 Kasım 2016 tarihinde; eşitlik Bakanlığı Rotasyonu Ne Vakit Hayata Geçirecek? https://www.memurlar.net/haber/623396, 16 Şubat 2018 tarihinde Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürlerinin rotasyonu neden Uygulamaya Konmuyor? görüldüğü üzere, rotasyonun uygulanması için lazım gelen her türlü yazma yazılmış olmasına Karşın eşitlik Bakanlığı: rotasyonu hayata geçirmeyip, büyükşehirlerde yaşayan işçiye adeta ” ne halin varsa gör” manasına istikbal formda uygulamalar tesis etmektedir.

SONUÇ YERİNE:

Öncelikle bütün adliyelerde komisyonlararası rotasyon başlatılmalıdır.

Büyükşehirlerde yaşayan Yardımcı yargı işçisinin bir Yıl çalışmışlığının karşılığı 10 puan olmamalıdır. Puanlama sistemi değiştirilmeli, çalışma kurallarının yoğunluğu ve hayat koşullarının zorluğu dikkate alınarak puan belirlenmelidir. Eşlerin en kıdemsizine nazaran tesis edilen koşullar, eşlerin boşanmalarına Sebep olacağı gözden Irak tutulmamalı, eşitlik Bakanlığı İşçi genel Müdürlüğünde misyonlu bürokratları, Yardımcı yargı çalışanı hakkında tasarrufta bulunmadan Evvel hususun paydaşlarının da fikrini almalı, her şeyi kendilerinin bildiğini akla getirecek süreçler tesis etmemelidir. Bu haber metninin muharriri tarafından, daha Evvel Yardımcı yargı çalışanının karar alıcıların olduğu durumda olmasına yönelik teklifleri kapsayan haber metni yayımlanmıştır. https://www.memurlar.net/haber/794830/ Yazıda değinilen konular dikkate alınmalı ve Yardımcı yargı işçisinin karar Müşteri durumunda olması sağlanmalıdır.
Hususun ehemmiyeti ilgililer tarafından dikkate alınıp Gerekli düzenlemelerin yapılması dileğiyle.

‘ ÇOTANAK ‘

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir