31 Ekim 2022 tarihli atfakBeygir kararnamesi yayımlandı

Bilgi, Devlet Liseleri, Devlet Okulları, Devlet Üniversiteleri, Genel, Haberler, İş Dünyası, Oyun, Özel Liseler, Özel Okullar, Özel Üniversiteler, Teknoloji Eki 31, 2022 Yorum Yok

ATfakBeygir KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2022/544

İletişim Başkanlığı

– Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğüne Mehmed Zahid Talha ARAR,

– Antalya Bölge Müdürlüğüne Esen DİLER,

– Bursa Bölge Müdürlüğüne Ali Fuisim GÖLBAŞI,

– Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne Fikret DİŞLİOĞLU,

– Gaziantep Bölge Müdürlüğüne Mücahit TAŞKIN,

– Samsun Bölge Müdürlüğüne Ebu Bepislik AYRANCI,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince atanmıştır.

Adli Tıp Kurumu Üçüncü İsimli Tıp İhtisas Heyeti Göğüs Hastalıkları Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci hususu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları yeterince sıhhat Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit ÇINARKA görevlendirilmiştir.

Adli Tıp Kurumu Birinci İsimli Tıp İhtisas Heyeti Bayan Hastalıkları ve Doğum Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci unsuru ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince sıhhat Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül ÖZEL görevlendirilmiştir.

Adli Tıp Kurumu Beşinci İsimli Tıp İhtisas Heyeti İsimli Tıp Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları mucibince Birinci İsimli Tıp İhtisas Şurası İsimli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Ali Ulvi ÇALIK atanmıştır.

Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı

Denizli Vilayet Müdürü SüleymLahza ERDOĞAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci hususu yeterince misyondan alınmıştır.

Çalışma ve Toplumsal Emniyet Bakanlığı

İş Sıhhati ve Güvenliği genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları yeterince Levent KenLahza KİBAR atanmıştır.

İş Sıhhati ve Güvenliği genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları mucibince Muhammet KamVilayet IŞIK atanmıştır.

Karar: 2022/551 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü hususları mucibince;

– Avrupa Kurulu Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daima Temsilcisi KaLahza ESENER,

– şimal Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daima Temsilcisi BasBeygir ÖZTÜRK,

– şimal Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali MurBeygir BAŞÇERİ,

– BirleşmAmel Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daima Temsilcisi Sadık ARSLAN,

– Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Çayır SAKAR, merkeze alınmış,

– Avrupa Kurulu Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daima Temsilciliğine NurdLahza BAYRAKTAR GOLDER,

– şimal Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daima Temsilciliğine, İkili Siyasi İşler genel Müdürü Zeki Levent GÜMRÜKÇÜ,

– şimal Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Metin FEYZİOĞLU,

– BirleşmAmel Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daima Temsilciliğine, Milletlerarası Siyasi Kuruluşlar genel Müdür Yardımcısı itimat BEGEÇ,

– Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Andlaşmalar genel Müdür Yardımcısı Sabri Tunç ANGILI, atanmıştır.

Avrupa Birliği Başkanlığında Aleni bulunLahza Avrupa Birliği ile Bağlantılar genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince Elif KURŞUNLU atanmıştır.

Avrupa Birliği Başkanlığı

– Mali İşbirliği ve Proje UygulfakBeygir genel Müdür Yardımcılığına Serdar ÖZTÜRK,

– Avrupa Birliği ile Münasebetler genel Müdür Yardımcılığına MurBeygir ŞEN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince atanmıştır.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. genel Müdürlüğünde Aleni bulunLahza Yönetim Konseyi Üyeliğine, 233 sayılı kanun Kararında Kararnamenin 8 inci unsuru ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince Mustafa PUSTU atanmıştır.

Maden ve Petrol İşleri genel Müdürlüğünde Aleni bulunLahza genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları gereğince Bayram ARİ atanmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Personel genel Müdürü Engin YALÇIN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü unsuru yeterince vazifeden alınmıştır.

Gençlik Hizmetleri genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları mucibince Enes EFENDİOĞLU atanmıştır.

halk Nezareti, Muhasebe ve kontrol Standartları Konseyi Üyeliğine, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı kanun Kararında Kararnamenin 4 üncü hususu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci hususları yeterince Hazine ve Maliye Bakanlığı İşçi genel Müdürü Mehmet KARAMAN atanmıştır.

halk Nezareti, Muhasebe ve kontrol Standartları Heyeti Üyeliğine, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı kanun Kararında Kararnamenin 4 üncü hususu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci hususları mucibince Seyit Ahmet IŞKIN atanmıştır.

halk Nezareti, Muhasebe ve kontrol Standartları Konseyi Üyeliğine, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı kanun Kararında Kararnamenin 4 üncü hususu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci hususları gereğince ihsLahza hür ÇETİN atanmıştır.

kapital Piyasası Şurası reis Vekili Mutalip ÜNAL, 6362 sayılı kapital Piyasası Kanununun 119 uncu hususu, 375 sayılı kanun Kararında Kararnamenin ek 35 inci hususu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci hususu yeterince vazifeden alınmıştır.

kapital Piyasası Heyeti reis Vekilliğine, 6362 sayılı kapital Piyasası Kanununun 119 uncu unsuru ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci hususları yeterince Enver USÇA atanmıştır.

kapital Piyasası Heyeti Üyesi Ali AKAY, 6362 sayılı kapital Piyasası Kanununun 119 uncu unsuru, 375 sayılı kanun Kararında Kararnamenin ek 35 inci unsuru ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci hususu mucibince vazifeden alınmıştır.

kapital Piyasası Konseyi Üyeliğine, 6362 sayılı kapital Piyasası Kanununun 119 uncu unsuru ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci hususları yeterince Bülent MurBeygir HAHOLU atanmıştır.

Sosyal Emniyet Kurumunda Aleni bulunLahza Yönetim Konseyi Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 408 inci unsuru yeterince Celalettin SIVACI atanmıştır.

233 sayılı kanun Kararında Kararnamenin 8 inci hususu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince Türkiye Taşkömürü Kurumu genel Müdürlüğü Yönetim Şurası Üyesi Muhammet Hüseyin BİLGİÇOGLU misyondan alınmış

YERİNE

İdare Şurası Üyeliğine Mete SAAT atanmıştır.

233 sayılı kanun Kararında Kararnamenin 8 inci hususu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları yeterince, Boru Çizgileri ile Petrol Taşıma A.Ş. genel Müdürlüğü Yönetim Heyeti Üyesi Mehmet Ali KAYA misyondan alınmış

YERİNE

İdare Heyeti Üyeliğine Ali SerkLahza ERDOĞAN atanmıştır.

233 sayılı kanun Kararında Kararnamenin 8 inci unsuru ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları yeterince Eti Maden İşletmeleri genel Müdürlüğü Yönetim Heyeti Üyesi HaşLahza KAYMAK misyondan alınmış

YERİNE

İdare Konseyi Üyeliğine Ahmet YENER atanmıştır.

233 sayılı kanun Kararında Kararnamenin 8 inci hususu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları yeterince Kenar Emniyeti genel Müdürlüğü Yönetim Konseyi Üyesi İlYas TUFLahza görevden alınmış

YERİNE

İdare Konseyi Üyeliğine Zeybek Korkmaz YAŞAR atanmıştır.

ToprBeyaz Mahsulleri Ofisi genel Müdürlüğünde Aleni bulunLahza Yönetim Heyeti Üyeliğine, 233 sayılı kanun Kararında Kararnamenin 8 inci hususu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları yeterince HalVilayet YANIK atanmıştır.

Çay İşletmeleri genel Müdürlüğünde Aleni bulunLahza Yönetim Şurası Üyeliğine, 233 sayılı kanun Kararında Kararnamenin 8 inci hususu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince Mehmet ARABACI atanmıştır.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. genel Müdürlüğünde Aleni bulunLahza Yönetim Heyeti Üyeliğine, 233 sayılı kanun Kararında Kararnamenin 8 inci unsuru ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları yeterince Ali İbrahim GÜR atanmıştır.

ulusal Piyango Yönetimi genel Müdürlüğüne ve Yönetim Heyeti Başkanlığına, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 287 nci unsuru ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları mucibince Üzeyir ÇAKIR atanmıştır.

KülCin ve Turizm Bakanlığında Aleni bulunLahza Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları mucibince MüfettAmel hür SEMİZ atanmıştır.

KülCin ve Turizm Bakanlığı Niğde Vilayet KülCin ve Turizm Müdürü Alper Lütfı GÖNCÜ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci unsuru yeterince vazifeden alınmıştır.

KülCin ve Turizm Bakanlığı Bartın Vilayet KülCin ve Turizm Müdürü HandLahza KARAKOÇ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci hususu yeterince misyondan alınmıştır.

KülCin ve Turizm Bakanlığında Aleni bulunLahza Kırıkkale Vilayet KülCin ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları mucibince Haysiyet KIZILKAYA atanmıştır.

Vakıflar genel Müdürlüğü

– Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Lütfi KARABACAK,

– Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne GökhLahza BAHÇECİK,

– Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Haluk YILDIZ,

– Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğüne HakLahza DEMİR,

– Edime Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ahmet SARAÇ,

– Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Zekeriya ŞENTÜRK,

– Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Adem BACANLI,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları mucibince atanmıştır.

ulusal Eğitim Bakanlığı

Avrupa Birliği ve Hariç Bağlar genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları yeterince HaşLahza ÜNSAL atanmıştır.

ulusal Eğitim Bakanlığında Aleni bulunLahza Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları mucibince MurBeygir SÜT atanmıştır.

ulusal Savunma Bakanlığı

Teknik Hizmetler genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince MurBeygir SOYKAN atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın

Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince HakLahza ERTEN atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü hususları mucibince, tarım ve OrmLahza Bakanlığı Su İdaresi genel Müdürü Bidilsiz DİKMEN görevden alınmış ve bu suretle boşalLahza Su İdaresi genel Müdürlüğüne Afire SEVER atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları mucibince Ulaştırma ve AltBina Bakanlığı DesBiricik Hizmetleri Dairesi Lideri Eyüp SelmLahza KORDeri görevden alınmış ve bu suretle boşalLahza DesBiricik Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Musa TURHAN atanmıştır.

233 sayılı kanun Kararında Kararnamenin 8 inci unsuru ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü unsurları mucibince Devlet Hava Meydanları İşletmesi genel Müdürlüğü genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Heyeti Üyesi Mehmet ATEŞ vazifeden alınmış ve bu suretle boşalLahza genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Heyeti Üyeliğine Cengiz PAŞAOĞLU atanmıştır.

233 sayılı kanun Kararında Kararnamenin 8 inci unsuru ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları yeterince Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Şurası Üyesi Bidilsiz TIRNAKÇI bu misyonlarından alınmış ve bu suretle boşalLahza tıpkı yer genel Müdür Yardımcılığına Turgay GÖKDEMİR atanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi genel Müdürlüğünde Aleni bulunLahza Yönetim Konseyi Üyeliğine, 233 sayılı kanun Kararında Kararnamenin 8 inci hususu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü hususları gereğince Turgay GÖKDEMİR atanmıştır.

LokmLahza Tabip Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü hususu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci unsurları mucibince Prof. Dr. Fatih GÜLTEKİN atanmıştır.

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü hususu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci unsurları mucibince Prof. Dr. Ahmet KESİK atanmıştır.

30 Ekim 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir